Slide Înfiinţare Firme Vă ajutăm să vă împliniți visul de a avea propria firmă, echipa noastră vă va consilia în alegerea metodei eficiente de a începe. cONTACT infiintari firme
 • Consultanta cu privire la prevederile legale, la alegerea codului/codurilor CAEN;
 • Rezervarea denumirii la Registrul Comertului;
 • Redactarea actului constitutiv;
 • Redactarea actelor de sediu;
 • Intocmirea formularelor necesare;
 • Intocmirea dosarului complet;
 • Reprezentare in fata Registrului Comertului.
 • Depunere acte in format electronic (optional)

Pret: de la 550 lei (in pret sunt incluse taxe registrul comertului, taxe postale, onorariu si o stampila)

 • Rezervarea denumirii la Registrul Comertului;
 • Redactarea actelor de sediu;
 • Intocmirea formularelor necesare;
 • Intocmirea dosarului complet;
 • Reprezentare in fata RegistruluiComertului.

Pret: de la 400 lei (in pret sunt incluse taxe registrul comertului, taxe postale, onorariu si o stampila)

 • Consultanta cu privire la prevederile legale;
 • Recodificare activitati conform CAEN Rev 2
 • Modificare denumire
 • Modificare sediu social;
 • Modificare obiect principal de activitate; completare obiect secundar de activitate
 • Modificare administrator (numire sau revocare)
 • Modificare durata mandat administrator
 • Actualizare act constitutiv
 • Infiintare sau radiere puncte de lucru
 • Rezervare si inregistrare emblema
 • Cesiune parti sociale; cooptare noi asociati
 • Majorare sau diminuare capital social
 • Prelungire valabilitate sediu social sau puncte de lucru
 • Obtinere duplicate de pe certificat de inregistrare sau certificate constataoare (in cazul pierderii lor)
 • Transformare SRL-D in SRL
 • Dizolvare / lichidare societate – voluntar – cand societatea nu are datorii
 • Dizolvare / lichidare societate (cand datoriile sunt intre 1000 si 39900 lei)
 • Dizolvare / lichidare societate (cand sunt datorii mai mari de 40000 lei)
 • Radiere;

Pret: de la 250 lei (in pret sunt incluse taxe registrul comertului, taxe postale, onorariu)

 • Consultanta cu privire la prevederile legale;
 • Rezervare denumire;
 • Redactare acte si dosar
 • Redactare contract pentru sediu.

Pret: de la 3000 lei (in pret sunt incluse taxe registrul comertului, taxe postale, taxe data certa, onorariu si o stampila)

 • Certificat constatator
 • Furnizare informatii
 • Eliberate copii simple sau certificate de pe diverse acte

Pret: de la 75 lei

 • Consultanta cu privire la prevederile legale;
 • Rezervare denumire;
 • Redactare statut
 • Redactare contract pentru sediu.
 • Inregistrare in Registrul Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Pret: de la 700 lei (in pret sunt incluse taxe judiciare timbru, taxe postale, onorariu si o stampila)

 • Consultanta cu privire la prevederile legale;
 • Modificare denumire
 • Modificare sediu social
 • Modificare scop si obiective
 • Modificare componenta Consiliu Director sau Cenzori
 • Modificare durata mandat membrii Consiliu Director sau Cenzori
 • Excludere sau cooptare membrii asociati
 • Dizolvare, lichidare si radiere voluntara (cand nu exista datorii)
 • Dizolvare, lichidare si radiere voluntara (cand exista datorii)
 • Redactare hotarare AGA si Acte aditionale
 • Redactare contract pentru sediu.
 • Inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
 • Obtinere hotarare infiintare sau modificare acte, legalizata
 • Obtinere Extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Pret: de la 200 lei (in pret sunt incluse taxe judiciare, taxe postale, onorariu)

 • Fabricare si comercializare stampile (incepand de la 50 lei)
 • Modificare amprenta stampile (pret incepand de la 20 lei)
 • Comercializare tus amprenta (pret incepand de la 20 lei)
 • Comercializare si Schimbare tusiere (pret incepand de la 20 lei)